द्रव आणि पेस्ट

द्रव आणि पेस्ट

द्रव/पेस्टसाठी अर्जदार, जसे की: तेल, गरम भांडे पेस्ट, सॉस, पाणी, कोटिंग इ.

VFS5000 लिक्विड फिलर + पॅकिंग मशीन:
※स्वयंचलित मोजमाप, भरणे, सील करणे इ.
※बॅग प्रकार:उशी/गसेट बॅग;
※फिलिंग व्हॉल्यूम: 500~1000ml;

द्रव (1)
द्रव (२)

VFS7300 & VFS1100 लिक्विड रोटर पंप + पॅकिंग मशीन:
※स्वयंचलित मोजमाप, भरणे, सील करणे इ.
※बॅग प्रकार:उशी/गसेट बॅग;
※फिलिंग व्हॉल्यूम:1~5L, 5~15L, 15~25L;

द्रव (३)
द्रव (४)

रोटरी प्रकार पॅकिंग मशीन:
※स्वयंचलित मोजमाप, भरणे, सील करणे इ.
※बॅग प्रकार: उशी/गसेट/झिपर बॅग;
※फिलिंग व्हॉल्यूम:0.1~5L;

द्रव (५)
द्रव (6)

रेखीय प्रकार लिक्विड फिलिंग लाइन:
※स्वयंचलित मोजमाप, भरणे, कॅप सीलिंग इ.
※बॅग प्रकार: उशी/गसेट बॅग/साइड सील/डॉयपॅक इ.
※फिलिंग व्हॉल्यूम: 10~25L;

द्रव (७)
द्रव (8)